För dig som ska eller har anställt medarbetare under 18 år och som ska arbeta hos er i sommar

Nu är det snart dags för tusentals ungdomar att börja sommarjobba. Det är ett bra tillfälle att visa din verksamhet för blivande arbetstagare samtidigt som du avlastar verksamheten så att ordinarie personal kan ta sin efterlängtade semester. Dessutom hjälper du ungdomar att tjäna egna pengar samt låter dem få chansen att testa arbetslivet.  Medaljens baksida är tyvärr att skaderisken ökar markant under dessa månader. Samma sak gäller antalet anmälningar om arbetsplatsolyckor, detta enligt statistik som Sveriges Radio lät Arbetsmiljöverket ta fram för några år sedan. Vad beror då detta på?   Svaren är flera: stress, ovana, bristande användning av skyddsutrustning, färre inspektioner från Arbetsmiljöverket under aktuell period samt, framför allt, okunskap. Här måste du som arbetsgivare ta ett stort ansvar för att se till att inhyrd- och säsongsanställd personal har ett allmänt risktänkande samt fått praktisk och teoretisk genomgång av såväl arbetsutrustning (verktyg, maskiner etc) med tillhörande manualer/checklistor som personlig skydds- och säkerhetsutrustning. Vad kan då jag som arbetsgivare göra för att se till att min sommarpersonal får en säker arbetsplats under sitt feriejobb? 
  • Se till att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Där framgår bland annat hur introduktion, information och handledning ska genomföras. Att arbetstagaren ska få kunskaper om risker i arbetet och hur man undviker dessa.
  • Anställningsavtal bör upprättas.
  • Se till att upprättat kollektivavtal eller motsvarande regelefterlevnad följs.
  • Tillse att relevant utbildning inklusive brand, första hjälpen/HLR ges.
  • Se till att försäkringar finns.
  • Utse en lämplig handledare.
  • Gör en riskbedömning (skriftlig) utifrån minderårigas mognad och yrkeserfarenhet där det framgår bland annat: arbetsuppgifter, risker och åtgärder kopplade till riskerna.
  • Checklista för minderårigas arbetsmiljö ska upprättas. Vill ni veta mer, kontakta oss på Great Safe.
  • Ladda gärna ner broschyr från Arbetsmiljöverket som vänder sig till dig som är arbetsgivare för barn och ungdomar under 18-år.
 Källor:  Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43) Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö 

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar