Arbete på väg

Uppfyll säkerhets- & arbetsmiljökraven

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TR VK APV och TR VR APV ska ha kompetensnivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens- nivå 1. Nivå 1 gäller från första timmen.

Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg. Kursen är en av kravkurserna för den som har vägen som arbetsplats där Trafikverket är beställare, många av landets kommuner tillämpar samma krav.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Heldag

För vem: Personer som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs, för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

  • Allmänt om vägarbete
  • V3-principen
  • Grundläggande bestämmelser
  • Riskanalys
  • Arbetsmetoder
  • Personlig skyddsutrustning
  • Skyddsanordningar
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • Teorestiskt slutprov

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket. Inga övriga språkkunskaper krävs

Vill du veta mer eller anmäla dig?