Ställning 2 - 9 m

Kursen är för dig som bygger eller leder ställningsbyggnation. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning

Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Enligt gällande föreskrift, AFS 2013:4 – Ställning, ska alla som uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/ information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. GREAT SAFE utbildar enligt de kunskapskrav som gäller AFS 2013:4 – ”Ställning”.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Halvdag

För vem: Personer som arbetar ovanför två meter

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

 • Lag och regelverk
 • Planering
 • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring.
 • Åtgärder för att förebygga risk för fall av personer eller föremål
 • Tillåten belastning och Dimensionering
 • Material och materielhantering
 • Bottning, stabilisering och förankring av ställning
 • Tillsyn
 • Personligt skydd
 • Monteringsanvisning
 • Teoretiskt prov
Vill du veta mer eller anmäla dig?