Brandfarliga Heta arbeten

på tillfällig arbetsplats

Brandfarliga Heta Arbeten på tillfällig Arbetsplats är en till för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

I den här kursen är målet är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats samt hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Efter genomförd kurs får deltagaren, efter godkänt digitalt slutprov, ett digitalt certifikat som gäller i fem år. Certifikatet läggs in i ID06 kompetensdatabas.

Konceptägare: Svebra, Svenska Brandsäkerhetsföretag.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Heldag

För vem: Personer som utför arbeten som innebär värmer eller gnistor eller personer som är beställare av dessa arbeten

Intyg: Intyget är giltigt i fem år

Kursinnehåll

  • Risker
  • Brandförlopp
  • Gasflaskor
  • Skydd
  • Försäkringsvillkor
  • Släckmateriel
  • Ansvar
  • Studier av olika fall
  • Praktisk träning
  • Teoretiskt prov
Vill du veta mer eller anmäla dig?