Fallskydd grund / Fallskydd med Räddning

En utbildning för alla inom bygg-, anläggning- och rivningsbranschen som arbetar på en höjd över 2 meter.

Fallolyckor är de vanligaste orsakerna till att personer blir allvarligt skadade eller omkommer i byggbranschen.

Därför finns det krav enligt AFS 2001:1 – Systematiskt Arbetsmiljöarbete och AFS 2001:3 – Användning av Personlig Skyddsutrustning att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av två meter eller högre, på ställen där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen ska användas. Det finns även krav om att det ska finns en Räddningsplan, läs mer.

Utbildningen följer AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall. Deltagaren får kunskaper i riskidentifiering samt hur vi kan arbeta för att undvika dem.

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om de risker som finns och säkerställa en tryggare arbetsmiljö.

Efter godkänt slutprov får deltagaren ett certifikat som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Kursen kan även kompletteras med inriktning Räddning då deltagarna med sin egna utrusning eller Great Safes räddningsutrustning, praktiskt tränar på att rädda varandra.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Halvdag alt heldag

För vem: Personer som arbetar på en höjd över två meter.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och föreskrifter: Enkla och raka fakta omkring vad som gäller just nu.
  • Risker och fallfaktorer: Vad som går snett, när och varför.
  • Fallskyddsutrustning: Vad gäller kring Daglig tillsyn och årlig besiktning av utrustning.
  • Förankringspunkter: Vad är viktigt att tänka på vid val av förankringspunkt. 
  • Åtgärder vid olycka och vikten av att vara förberedd på att olyckan kan ske.
  • Praktiskt: Deltagarna får testa att hänga i en helsele och fira ned sig i ett räddningsblock.
  • Teoretiskt prov: Efter godkänt slutprov får deltagaren ett intygskort samt ett digitalt intyg.
Vill du veta mer eller anmäla dig?