Kemiska arbetsmiljörisker

Kravställd kurs vid arbete med kemiska ämnen.

Kemiska arbetsmiljörisker (f.d. Härdplastutbildning) är riktad mot personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer. Fokus är på såväl kunskap utifrån lagen som det dagliga arbetet i praktiken.
Efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg på avslutad teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Halvdag

För vem: Personer som arbetar eller leder där allergiframkallande kemiska produkter förekommer. Utbildningen måste vara dokumenterad

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

  • De viktigaste lagarna samt regler som styr arbete med kemikalier
  • De vanligaste härdplasterna
  • De viktigaste punkterna i ett säkerhetsdatablad
  • De risker som kan uppstå vid hantering av ämnet
  • Vilka skyddsåtgärder som krävs för att utföra arbetet säkert
Vill du veta mer eller anmäla dig?