Heta Arbeten® Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning

Ett heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.

Heta arbeten, div arbetsmetoder som ger värme eller gnistor, finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning mm.

Dessa arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra heta arbeten, vara brandvakt eller ge tillstånd, krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 13 säkerhetsregler, hjälper dig att göra rätt och undvika brand. 

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping.

Tidsåtgång: Heldag

För vem: Alla som arbetar med upphettade arbeten.

Intyg: Intyget är giltigt i fem år.

Kursinnehåll

SBF 506 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats anger en lämplig kravnivå i form av säkerhetsregler som ska följas för att brandskador inte ska uppstå när brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats utförs.

 

Säkerhetsregel l Riskbedömning och tillstånd

Säkerhetsregel 2 Personcertifikat

Säkerhetsregel 3 Brandvakt och efterbevakning

Säkerhetsregel 4 Brandfarlig vara och/eller explosionsfarlig miljö

Säkerhetsregel 5 Brandsäkra arbetsplatsen

Säkerhetsregel 6 Dolda brännbara byggnadsdelar

Säkerhetsregel 7 Otätheter

Säkerhetsregel 8 – Torkning och uppvärmning

Säkerhetsregel 9 – Svets- och skärutrustning

Säkerhetsregel 10 – Smältning av asfalt

Säkerhetsregel 11 –  Släckutrustning

Säkerhetsregel 12 – Brandskyddssystem

Säkerhetsregel 13 –  Larmning

 

Efter godkänt slutprov utfärdas ett digitalt certifikat, sökbart via www.hetaarbeten.se samt ett kort i kreditkortforma