Heta Arbeten

Ett heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.

Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping.

Tidsåtgång: Heldag

För vem: Alla som arbetar med upphettade arbeten.

Intyg: Intyget är giltigt i fem år.

Kursinnehåll

Centralt i kursen är de 14 säkerhetsreglerna:

 • Säkerhetsregel 0 – Tillstånd
 • Säkerhetsregel 1 – Behörighet
 • Säkerhetsregel 2 – Brandvakt
 • Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara
 • Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning
 • Säkerhetsregel 5 – Brännbart material
 • Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar
 • Säkerhetsregel 7 – Otätheter
 • Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning
 • Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning
 • Säkerhetsregel 10 – Larmning
 • Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning
 • Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt
 • Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

Efter godkänt slutprov utfärdas ett digitalt certifikat, sökbart via www.hetaarbeten.se samt ett kort i kreditkortformat.