Kran & Säkra lyft

Kursen följer den internationella standarden Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän (ISO 23853:2004) och de övergripande kursmålen enligt nedan syftar till att deltagaren efter avslutad utbildning genomfört test med godkänt resultat.

I kursen ingår Säkra Lyft anpassad till travers och kran. Vi utbildar enligt de kun- skapskrav som gäller i AFS 2006:6 samt ”Lyftanordningar och redskap samt kranförarutbildning enligt SSISO 99261.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: 1-2 dagar beroende på erfarenhet

För vem: Personer som skall hantera traverskran, pelarlift eller telfers oberoende vilken last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningar

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

  • Samspel mellan kran och traversförare, lastkopplare och signalman med hjälp av signaler och radio.
  • Val av olika lyftredskap.
  • Lastkoppling och mottagning.
  • Tyngdpunkt och arbetsvinklar.
  • Säkerhetsregler och föreskrifter.
  • Kontroll, underhåll och tillsyn.
  • Riskbedömning och ansvar.
  • Daglig tillsyn, fortlöpande tillsyn.
  • Certifiering och besiktning.
  • Praktiskt användande.
Vill du veta mer eller anmäla dig?