Besiktning fallskydd

Inventering, besiktning och dokumentation av företagets
fallskyddsutrustning enligt EN:365:2004.

Enligt europeisk standard (EN:365:2004) skall besiktning av fallskyddsutrustning ske minst en gång per år.

Besiktningen genomförs av kompetent person (certifierad).

Efter genomgången besiktning ingår följande dokumentation:

  • Pdf-rapport för varje enskild produkt.
  • Sammanställning över all fallskyddsutrustning i företaget.
  • Fotobilaga

Information

Plats: Hos kund, eller enligt ök.

Pris: Pris /st.

För vem: Alla som använder fallskyddsutrustning.

Intyg: Pdf-protokoll för alla produkter.

Generella krav för att utrustningen skall bli godkänd vid besiktning: 

(om inte annat anges i manualen).

  • Synlig spårbarhet (märketikett med serienummer/batchnummer, model, ref till externa testinstitut, ref till europastandard, tillverkningsdatum) 
  • Godkända CE-märkningar (tex Säkerhetssele EN361 och kopplingslinor EN354).
  • Inga skador
  • Ingen olja, färg eller kemikalier. 
  • Max rekommenderad livslängd för textila produkter är 10 år. 

Kontakta mig om du vill du veta mer eller är intresserad av ett möte.