Första hjälpen & HLR

Deltagaren får grundläggande kunskap inom första hjälpen och hjärt-lungräddning. Livsviktig kunskap som kan rädda liv!

Kursen kan även anpassas med Första Hjälpen mot Elskador

I den här kursen får deltagaren grundläggande kunskap inom första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) inklusive användning av hjärtstartare. Målet med kursen är att öka deltagarens trygghet i att våga agera när någon har blivit akut sjuk eller skadad.

Utöver HLR-rådets riktlinjer för Hjärtlungräddning och Luftvägsstopp föjer denna utbildning Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd, där det beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.

Efter avslutad kurs får deltagarna ett personligt intyg och företaget får ett inramat diplom.

För er som arbetar mot el, kan även kursen anpassas med Första Hjälpen mot elskador.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: Halvdag

För vem: Alla

Intyg: Great Safe rekommenderar att genomföra repetition var 2-3:e år

Kursinnehåll

  • Kontroll av livstecken.
  • Säkra och organisera en olycksplats.
  • Utföra Hjärt- och lungräddning med inblåsningar, bröstkompressioner samt hantering av hjärtstartare.
  • Skapa och hålla fri luftväg samt stabilt sidoläge.
  • Grunderna vid hantering av akut luftvägsstopp.
  • Kortfattad information angående: stoppa yttre blödning, tryckförband, diabetes, allergi och astma, blodtrycksfall, svimning, hjärnskakning, epilepsi, benbrott och nackskador, hantera brännskador, stroke och hjärtinfarkt.
  • Praktisk träning kommer ha en central roll under kursen.
Vill du veta mer eller anmäla dig?