Snabb information & säkra nyheter

Vi ser till att ni har aktuell och kompetent information omkring säkerhetslösningar/skyddsprogram och utrustningar och system i samverkan.

Följa gärna vårt flöde och aktivitet på LinkedIn, Instagram och Facebook

Ska ditt tonårsbarn sommarjobba?

Nu är det snart dags för tusentals ungdomar att börja sommarjobba. Det är ett bra tillfälle för dem att tjäna egna pengar samt att få chansen att testa arbetslivet. Det är samtidigt en möjlighet för arbetsgivare att visa sin verksamhet för blivande arbetstagare och samtidigt avlasta verksamheten så att ordinarie personal kan ta sin efterlängtade semester. Med andra ord är feriearbete en bra möjlighet för bägge parter.

Läs mer

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs och ska se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.
Arbetsmiljöverket har också i uppgift att kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs och ta även fram statistik om arbetsmiljö och om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Läs mer

Brandskydd

Vad är systematiskt brandskyddsarbete för någonting? Som namnet antyder handlar det om att ha kunskap om det brandskydd (brandlarm, ventilation, brandfiltar, utrymningsvägar, brandsläckare med mera) som finns i byggnaden samt hur dessa fungerar och hänger ihop.

Läs mer

Hjärtstartare

Vi säljer även hjärtstartare! I Sverige inträffar årligen ca. 5000 hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det ca 500 personer som överlever. Med en kunnig

Läs mer

Vad säger lagen om fallskydd?

Vad säger lagen om fallskydd? Arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats, men vad mer… I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om

Läs mer