Bakgavellyft

Det är arbetsgivarens skyldighet att sörja för att operatörer av bakgavellyft behärskar lyften och är insatta i föreskrifterna för dess användning.

Denna kurs är en teoretisk kurs som tar upp vad som gäller för körning av bakgavellyft. Kursen innehåller information om lagar och regler, manövering, belastning, att arbeta säkert samt kontroll, underhåll och besiktning.

Efter genomgången teori avslutas kursen med ett teoretiskt prov.

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2006:06) skall en förare av bakgavellyft ha dokumenterade kunskaper samt arbetsgivarens skriftliga tillstånd.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildningslokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: 1 - 2 timmar

För vem: I första hand till dig som har praktisk erfarenhet, då ingen praktisk körning av bakgavel ingår, men med ett tillägg av en praktisk del är den även lämplig för förare som saknar erfarenhet

Intyg: Intyget är giltigt i fem år, därefter rekommenderas repetitionsutbildning

Kursinnehåll

Vad gäller vid körning av bakgavellyft? Vilka regler måste man följa? Hur arbetar man säkert? Detta och mycket mer kommer behandlas i denna kurs.
Vill du veta mer eller anmäla dig?