Grundläggande brandskyddsutbildning

På utbildningen i grundläggande brandskydd får deltagarna lära sig mer om varför det börjar brinna. 

Kunskap består i hur man ska agera vid en brand på arbetsplats eller i sin bostad och deltagarna får även information hur man kan förhindra att bränder uppstår. 

 

Kursen avslutas med praktik där deltagarna bland annat får genomföra en släckövning med handbrandsläckare och brandfilt.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildninsglokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: ca 3 h

För vem: Alla

Intyg: Ja

Kursinnehåll

  • Uppkomst, spridning samt brandförlopp
  • Risker, vad och vilka hotas vid brand
  • Skador och samverkan
  • Skadeförebyggande och bekämpande skydd
  • Utrymningsvägar
  • Val av släckredskap 

Vill du veta mer eller anmäla dig?