Säker användning av Motorkap

Utbildningen blandar teori och praktik med fokus på praktiska övningar för val av utrustning, personligt skydd och arbetsteknik vid olika arbetsmoment. 

Utbildningen är i enlighet med AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön.

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildninsglokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: 4 - 6 h

För vem: Personer som använder Motorkap i sitt yrke

Intyg: Ja

Kursinnehåll

• Arbetsmiljölagar och föreskrifter:
– Vilka lagar gäller? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter?
– Vad har medarbetaren för skyldigheter och rättigheter.

• Genomgång av Motorkapens konstruktion och dess säkerhetsanordningar.
• Skötsel och daglig tillsyn: Dagliga rutiner, vad är extra viktigt att tänka på?
• Säkra arbetssätt:
– Att i förväg känna till riskerna och hur de kan undvikas är A och O.
– Vad bör man tänka på innan man påbörjar jobbet?

• Praktisk tillämpning.
• Teoretiskt prov: Efter godkänt slutprov får deltagaren ett intygskort samt ett digitalt intyg.

 

Vill du veta mer eller anmäla dig?