Slutna Utrymmen

När man arbetar i miljöer som som benämns som slutna utrymmen såsom brunnar, cisterner och tankar,  ställs det höga krav på säkerhet och kunskap. Innan arbetet påbörjas, ska det förberedas med riskanalyser, gas- och syremätningar samt förberedande av räddningsåtgärder. 

Utbildningen följer: 

 AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1981:14 – Skydd mot skada genom fall

BS8454:2006 – Arbete på höjd och räddning

AFS 2001:3 – Användning av personlig skyddsutrustning

Praktisk information

Kurslokal: Hos kund eller i våra utbildninsglokaler på Fridhemsvägen 3 i Norrköping

Tidsåtgång: 4 - 6 h

För vem: Till alla som arbetar med personlig fallskyddsutrustning i slutna utrymmen och i utrymmen som är svåra att utrymma

Intyg: Ja

Giltighet: 3 år

Kursinnehåll

• Lagar och Föreskrifter

• Risker i Slutna Utrymmen

• Gaser och gasvarnare

• Användning av Personlig Skyddsutrustning

• Arbetsplanering

• Säkra Arbetsmetoder

• Räddningsplan

• Kommunikation

• Praktisk tillämpning

• Teoretiskt prov: Efter godkänt slutprov får deltagaren ett intygskort samt ett digitalt intyg

Vill du veta mer eller anmäla dig?