Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning

Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att arbetstagarna efter utbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker och säkerhet levande på arbetsplatsen. Men för att säkerställa och dokumentera repetitionsutbildning måste den planeras utifrån den riskbild som finns på arbetsplatsen och genomföras i lämpliga intervaller i förhållande till den riskbedömning som genomförts.

Repetitionsutbildning handlar främst om uppfräschning av tidigare kunskaper, genomgång av nyheter inom området, erfarenhetsutbyte om inträffade tillbud/olyckor samt genomgång av ett antal vanliga olycksscenarier inklusive diskussion. Allt för att arbetet kan genomföras så säkert som möjligt.

Aktuell dokumentation

När det tex gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift, Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS2006:6) 29 §, finns krav på att användare av liftar ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper, en lämplig dokumentation är ett giltigt utbildningsbevis.

Arbetsmiljöverkets intention med kraven på dokumenterade kunskaper är naturligtvis att kunskaperna ska underhållas och vara aktuella.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det finns en aktuell dokumentation för varje arbetstagare som använder liftar. Utbildningsbevis med giltighetstiden fem år, ska ses som en hjälp till arbetsgivare att leva upp till dokumentationskraven. Det är också avgörande vilken praktisk erfarenhet varje person har av liftar i sitt dagliga arbete.

Repetitionsutbildningen är anpassad för dem som regelbundet använder liftar i sitt arbete. De som inte har så stor vana av att använda liftar bör istället genomgå en förnyad grundutbildning.

Repetitionsutbildning handlar främst om uppfräschning av tidigare kunskaper, genomgång av nyheter inom området, erfarenhetsutbyte om inträffade tillbud/olyckor samt genomgång av ett antal vanliga olycksscenarier inklusive diskussion. Allt för att arbetet kan genomföras så säkert som möjligt.

Nya prov vart 5:e år

I föreskriftens allmänna råd hänvisas till att svensk standard ger råd om utbildning för förare av mobila arbetsplattformar. Liftutbildning enligt Liftläroplanen, LLP är baserad på den svenska standarden ISO 18878:2004 Mobila arbetsplattformar ‐ Utbildning för operatör (förare).

Där ingår repetitionsutbildning som en viktig del. Standarden ISO 18878 kommer i en ny utgåva år 2013 och där blir kravet på repetitionsutbildning var femte år ännu tydligare. Repetitionsutbildningen ska därför rekommendationerna i standarden. De personer som godkänns får ett nytt utbildningsintyg med giltighetstid fem år.

Fem år en rimlig tid som utbildningsanordnaren kan ansvara för att utbildningen är adekvat och relevant. Fem år är också en rimlig tid att administrativt ta ansvar för registrering och dokumentation. Liftutbildningsrådet baserar den femåriga giltighetstiden på diskussioner som förts med Arbetsmiljöverket och diskussioner inom ISO TC214 WG1 som ansvarar för ISO 18878 och ISO 18893.

Teknikutveckling av maskiner och arbetsutrustning, det ökade tempot på arbetsplatserna, förändrade arbetsmetoder och nya regelverk gör att vi måste hålla kompetensen uppe för att garantera en säker arbetsmiljö.

Summering

Liftutbildningsrådets rekommendation är att repetitionsutbildning ska genomföras vart femte år. Därför ger Liftutbildningsrådets auktoriserade utbildare ut utbildningsbevis som gäller i fem år.

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar