Arbetsmiljöverket

Så fungerar en Arbetsplatsinspektion

En av Arbetsmiljöverkets arbetsuppgifter är att göra inspektioner. Varje år gör de cirka 27 000 besök på svenska arbetsplatser. Men vad innebär egentligen en inspektion och går det att förbereda sig?

Inför besöket
Oftast meddelar Arbetsmiljöverket i förväg att de kommer på besök, men de har också rätt att komma oanmälda. Med hjälp av till exempel statistik över olycksdrabbade branscher, tips från allmänheten och tips från skyddsombud väljs de företag ut som ska få besök.

Under besöket
Vid besöket är det bra att både arbetsgivare och skyddsombud är med. Se till att ta med den dokumentation som finns över ert arbetsmiljöarbete. Det kan till exempel vara riskbedömningar eller rutiner. Om besöket är föranmält går ni först igenom dokumentationen och sedan går ni runt tillsammans och tittar på verksamheten. Vid oanmälda besök inleder inspektören med att gå runt och titta. Innan besöket är slut sammanfattar inspektören vilka brister som finns och vad som blir nästa steg. Om inspektören upptäcker att en maskin saknar en skyddsanordning kan det resultera i ett omedel­bart förbud mot att använda den maskinen. Själva arbetet kan också stoppas på plats, exempelvis om ett bygge saknar skyddsräcken.

Efter besöket
Efter besöket får ni ett inspektionsmeddelande. Där står det vilka brister som finns och vilka krav som ställs på er för att åtgärda dem. Ni kan skicka ett svar där ni beskriver hur ni tänker gå vidare och sen får ni några månader på er att åtgärda bristerna. Ofta bokar inspektören sedan in ett uppföljande besök för att se hur det gått.

Vill ni har hjälp inför en inspektion, så kan ni läsa mer här eller så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss på Great Safe så hjälper vi er i genom processen.

Dela på

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar