Brandskydd

Vad är systematiskt brandskyddsarbete för någonting?

Som namnet antyder handlar det om att ha kunskap om det brandskydd (brandlarm, ventilation, brandfiltar, utrymningsvägar, brandsläckare med mera) som finns i byggnaden samt hur dessa fungerar och hänger ihop. Dessutom måste framtida behov kartläggas i samband med planer på exempelvis utbyggnad, expansion och förändring av verksamheten etc så att brandskyddet alltid hänger med i utvecklingen.  

Förutom detta krävs rutiner både gällande underhåll och kontroller av det tekniska men även att utrymningsövningar med återsamling vid  bestämd plats regelbundet görs med personalen.  

Dessutom bör säkerhetsutbildningar med berörd personal regelbundet planeras och genomföras.  

Brandsläckaren är naturligtvis en av de viktigaste komponenterna gällande brandskydd. Det räcker dock inte med att köpa in och placera ut några brandsläckare i lokalerna. De måste vara CE och EN märkta för att vara godkända. Att ha tillräckligt många i antal utifrån byggnadens storlek och vilken verksamhet som bedrivs där är också ett måste. Regelbunden rutin måste upprättas för kontroll av att släckaren är hel, sprinten sitter på plats, att ”bäst före datum” hålls, att inspektion av kontrollmärke sker med mera.  

Nedan följer några råd som är plockade från www.msb.se gällande  underhåll och service av brandsläckare: 

 

 

 

Rutinkontroll utförd av innehavare  

Släckaren ska granskas regelbundet av innehavaren. 

Det rekommenderas att nedanstående punkter kontrolleras med   tidsintervaller om en till tre månader.  

  • Släckaren är placerad synligt på avsedd plats.  
  • Släckaren är inte blockerad.  
  • Släckarens användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar.  
  • Släckaren är inte uppenbart skadad.  
  • Släckarens tryckindikator (där så är tillämpligt) visar rätt tryck.  
  • Släckaren är plomberad.  

Underhåll utfört av serviceman  

Den här servicen innebär en lite mer omfattande översyn. Tidpunkten  för första underhåll av serviceman ska följa tillverkarens anvisning och därefter rekommenderas att underhåll generellt utförs årligen. Beroende på i vilken miljö släckaren befinner  sig, kan kortare eller längre intervall vara befogat.   

Verkstadsgenomgång  

En verkstadsgenomgång innefattar utöver de punkter som ingår i  underhåll utfört av  serviceman, även demontering av släckaren samt tömning av dess  innehåll och byte av släckmedel. Rekommenderat tidsintervall för den här typen av service är:  

  • Vätskesläckare vart femte år.  
  • Pulver- och koldioxidsläckare vart tionde år. 

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar