Ska ditt tonårsbarn sommarjobba?

Nu är det snart dags för tusentals ungdomar att börja sommarjobba. Det är ett bra tillfälle för dem att tjäna egna pengar samt att få chansen att testa arbetslivet. Det är samtidigt en möjlighet för arbetsgivare att visa sin verksamhet för blivande arbetstagare och samtidigt avlasta verksamheten så att ordinarie personal kan ta sin efterlängtade semester. Med andra ord är feriearbete en bra möjlighet för bägge parter.  

Medaljens baksida är tyvärr att skaderisken ökar markant under dessa månader. Samma sak gäller antalet anmälningar om arbetsplatsolyckor, detta enligt statistik som Sveriges Radio lät Arbetsmiljöverket ta fram för några år sedan.

Vad beror då detta på? 

Svaren är flera: stress, ovana, bristande användning av skyddsutrustning, färre inspektioner från Arbetsmiljöverket under aktuell period samt, framför allt, okunskap.

Här måste arbetsgivaren ta ett stort ansvar för att se till att inhyrd- och säsongsanställd personal har ett allmänt risktänkande samt att dom fått praktisk och teoretisk genomgång av såväl arbetsutrustning (verktyg, maskiner etc) med tillhörande manualer/checklistor som personlig skydds- och säkerhetsutrustning.

Vad kan då jag som förälder göra för att se till att mitt tonårsbarn får en säker arbetsplats under sitt sommarjobb?  

  • Se till att arbetsgivaren följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Där framgår bland annat hur introduktion, information och handledning ska genomföras. Att arbetstagaren ska få kunskaper om risker i arbetet och hur man undviker dessa.
  • Anställningsavtal bör upprätts.
  • Finns kollektivavtal eller motsvarande regelefterlevnad?
  • Tillse att relevant utbildning inklusive brand, första hjälpen/HLR ges.
  • Se till att försäkringar finns.
  • Kontrollera att det finns en lämplig handledare.

Vill ni säkerhetsställa att er ungdoms arbetsgivare har koll på vad som gäller, kontakta oss på Great Safe så skickar vi en Checklista för minderårigas arbetsmiljö som ni kan lämna till den blivande arbetsgivaren.

Källor: 

Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar