Vad säger lagen om fallskydd?

Arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats, men vad mer…

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning samt Arbetsmiljölagen, säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd eller ett djup av 2 meter där risk för fall föreligger.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att personalen skall utbildas i att identifiera fallrisker på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt att personalen vet hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Dela nyheten

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar