Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har till uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs och ska se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen, om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöverket har också i uppgift att kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs och ta även fram statistik om arbetsmiljö och om arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Fortsätt läsaArbetsmiljöverket