Ska ditt tonårsbarn sommarjobba?

Nu är det snart dags för tusentals ungdomar att börja sommarjobba. Det är ett bra tillfälle för dem att tjäna egna pengar samt att få chansen att testa arbetslivet. Det är samtidigt en möjlighet för arbetsgivare att visa sin verksamhet för blivande arbetstagare och samtidigt avlasta verksamheten så att ordinarie personal kan ta sin efterlängtade semester. Med andra ord är feriearbete en bra möjlighet för bägge parter.

Fortsätt läsa Ska ditt tonårsbarn sommarjobba?

För dig som ska eller har anställt medarbetare under 18 år sommaren 2021

Nu är det snart dags för tusentals ungdomar att börja sommarjobba. Det är ett bra tillfälle att visa din verksamhet för blivande arbetstagare samtidigt som du avlastar verksamheten så att ordinarie personal kan ta sin efterlängtade semester. Dessutom hjälper du ungdomar att tjäna egna pengar samt låter dem få chansen att testa arbetslivet.

Fortsätt läsa För dig som ska eller har anställt medarbetare under 18 år sommaren 2021
Brandskydd
Brandsläckarutrustning

Brandskydd

Vad är systematiskt brandskyddsarbete för någonting? Som namnet antyder handlar det om att ha kunskap om det brandskydd (brandlarm, ventilation, brandfiltar, utrymningsvägar, brandsläckare med mera) som finns i byggnaden samt hur dessa fungerar och hänger ihop.

Fortsätt läsa Brandskydd

Hjärtstartare

Vi säljer även hjärtstartare! I Sverige inträffar årligen ca. 5000 hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det ca 500 personer som överlever. Med en kunnig personal, utbildade i hjärt- och…

Fortsätt läsa Hjärtstartare

Vad säger lagen om fallskydd?

Vad säger lagen om fallskydd? Arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats, men vad mer…I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning samt Arbetsmiljölagen,…

Fortsätt läsa Vad säger lagen om fallskydd?

Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning

Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att arbetstagarna efter utbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker…

Fortsätt läsa Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning