Brandskydd
Brandsläckarutrustning

Brandskydd

Vad är systematiskt brandskyddsarbete för någonting? Som namnet antyder handlar det om att ha kunskap om det brandskydd (brandlarm, ventilation, brandfiltar, utrymningsvägar, brandsläckare med mera) som finns i byggnaden samt hur dessa fungerar och hänger ihop.

Fortsätt läsa Brandskydd

Hjärtstartare

Vi säljer även hjärtstartare! I Sverige inträffar årligen ca. 5000 hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det ca 500 personer som överlever. Med en kunnig personal, utbildade i hjärt- och…

Fortsätt läsa Hjärtstartare

Vad säger lagen om fallskydd?

Vad säger lagen om fallskydd? Arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats, men vad mer…I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning samt Arbetsmiljölagen,…

Fortsätt läsa Vad säger lagen om fallskydd?

Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning

Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att arbetstagarna efter utbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker…

Fortsätt läsa Arbetsmiljöverket tydliga omkring repetitionsutbildning